Sửa Chữa Vợt Cầu Lông - Shopcaulong247.com

Sửa Chữa Vợt Cầu Lông - Shopcaulong247.com

Sửa Chữa Vợt Cầu Lông - Shopcaulong247.com

Sửa Chữa Vợt Cầu Lông - Shopcaulong247.com

Sửa Chữa Vợt Cầu Lông - Shopcaulong247.com

Sửa Chữa Vợt Cầu Lông - Shopcaulong247.com
Sửa Chữa Vợt Cầu Lông - Shopcaulong247.com

Sửa Chữa Vợt Cầu Lông

Thông tin chi tiết

 

Bao gồm : Hàn khung vợt, Thay thân vợt & cán vợt. 

1. Nguyên liệu hàn vợt thường: Sợi carbon. Nguyên liệu hàn công nghệ cao: Sợi Woven carbon

2. Thay cán vợt : vợt được thay bằng gỗ

3. Thay thân vợt : bằng carbon

4. Thời gian hoàn thành : 5 ngày

5. Kỹ thuật hàn : Vợt được hàn tỉ mỉ theo từng chi tiết, được phủ sơn như mới, không để lại vết hàn. 

6. Chi phí hàn, Thay cán thân vợt, Thay cán vợt  : Bảng giá bên dưới.

 

backtop